MAGYARORSZÁG KÉPES TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA   

Az adatbázis részei

Az időrendet 3000 időpont mellett kb. 5000 esemény alkotja. A képtárban több mint 12000 kép található. A tezauruszban mintegy 1000 kulcsszót soroltunk föl (tárgyszavak, szerzők, valamint egy bizonyos eseményhez nem köthető képek dátumai).

Időrend

A magyarság őstörténetére vonatkozó régészeti, nyelvészeti s egyéb adatok felbukkanása (Kr.e. 4000) és a Kárpát-medencei honfoglalás között (Kr.u. 895-900) még csak hiányos ismeretekkel rendelkezünk. Ezután - az írott források szaporodtával - már bőséges a történeti eseményekre vonatkozó (évre, később egyre inkább pontosabban, hónapra, napra meghatározható) információk száma.

Az időrend elemei

1) dátum (évezred/évszázad/évtized/év/hó/nap), erre kattintva a képernyő jobboldalán megjelennek az adott időrendi ponthoz tartozó képek;
2) a dátumhoz rendelt esemény(ek), melyek tartalmára a tazaurusz tárgyszavai alapján is lehet keresni;
3) amennyiben a dátumhoz nem kötődik esemény (például századok vagy akár konkrét évszámok), de tartozik hozzá képsor, akkor ez is lekérdezhető (ezeknek a dátumoknak a listája a tezaurusz végén megtalálható).

Képtár

Az időrendhez kapcsolt képanyag mellett a tezaurusz igényvevételével lehetőséget adunk előre meghatározott összetételű galériák megtekintésére. Néhány a témakörök közül: hadvezérek, politikusok, éremtár, tánctörténet, építészet (pl. várak, templomok, egyéb épületek), festészet, szobrászat, egyháztörténeti emlékek, könyvtárak kincsei, fegyverek, históriánk térképekben elbeszélve, nyelvemlékeink.

A képtár elemei

1) a kép bélyeg nagyságban, illetve általában 800x600-as méretben (JPG-formátumban),
2) a kép rövid címe (erre kattintva a hozzá kapcsolt időrendi ponthoz jutunk),
3) részletes információ a forrás, a szerző, illetve lehetőség szerint őrzési hely leírásával,
4) a képhez rendelt esemény(ek),
5) a képhez rendelt kulcsszavak (tezaurusz alapján: tárgyszavak, szerzők).

Topográfia

Jelenleg a magyarországi várrendszer, az adatbázisban található város- és színháztörténeti vonatkozású elemek topográfiai vetületét láthatjuk az adatbázisban a Kárpát-medence domborzati és vízrajzi térképére vetítve. Az adatbázis tervezői és kivitelezői tervezik további topográfiai elemek megjelenítését is.

Idő-kép mátrix

Az idő-kép mátrix lehetővé teszi, hogy egy adott évszámhoz, időszakaszhoz hozzárendeljünk minden, oda tartozó illusztrációt; illetve minden képről, képcsoportról mindazon időrendi adatra utalni lehet, amely valamely szempontból kapcsolatba hozható vele.

Tezaurusz

A keresést megkönnyítő kulcsszavak listája: tárgyszavak, szerzők, dátumok (utóbbiak a konkrét esemény nélküli időponthoz sorolt képek megtekintését biztosítja).


Lekérdezési lehetőségek

Időrend szerinti keresés

1) Időhatárok között (-tól -ig lista alapján)

egy bizonyos esemény választásakor a második helyen megjelölt dátum az elsővel azonos, időszakasz kijelölésekor természetszerűleg az elsőhöz képest csak későbbi lehet a második dátum.

2) Korszakok választása (lista alapján)

- a magyar őstörténet kora (a kezdetektől 895-ig)
- a magyar honfoglalás és államszervezés kora (895-1000)
- az Árpád-házi királyok kora (1000-1301)
- Anjou- és Zsigmond-kor (1301-1437)
- a Hunyadiak kora (1437-1490)
- a Jagellók kora (1490-1526)
- a török uralom kora (1526-1699)
- a Habsburg abszolutizmus kora (1699-1790)
- felvilágosodás és reformkor (1790-1848)
- polgári forradalom és szabadságharc (1848-1849)
- a Habsburg önkényuralom kora (1849-1867)
- az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918)
- az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban (1914-1918)
- az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság (1918-1919)
- a Horthy-korszak (1920-1945)
- Magyarország a második világháborúban (1941-1945)
- az átmenet évei (1945-1948)
- a Rákosi-rendszer (1948-1956)
- az 1956-os forradalom és szabadságharc (1956)
- a Kádár-korszak (1956-1989)
- a rendszerváltás évtizede (1989-2000)

3) Kulcsszavak felhasználásával (választás lista alapján)

4) Szabad szöveges keresés

Bármely szó vagy szótöredék beírható az erre vonatkozó mezőbe.


A képtár szerinti keresés

1) szabadon: tetszés szerinti szempont begépelésével

2) a tezaurusz kulcsszavai szerint

3) időrend meghatározásával (-tól -ig időhatárok között, vagy korszakok szerint)


Kulcsszavak szerinti lekérdezés

Példák tárgyszavakra:

- épület/építészet
- hadtörténet
- irodalom/sajtó
- közigazgatás/kormányzás
- oktatás
- politikus/politikai párt
- társadalom/társadalmi szervezet
- település
- uralkodó/kormányzó/államfő
- zenetörténet

Példák a művészeti alkotások szerzőire:

- Arany János
- Barabás Miklós
- Izsó Miklós
- Kós Károly
- László Gyula
- MS mester
- Örkény István
- Schulek Frigyes
- Ybl Miklós
- Zichy Mihály

Példák eseményhez nem kötött képek időpontjaira:

- 9. század
- 18. század eleje
- 18. század közepe
- 18. század vége
- 1848-1849
- 1967-1918
- 1940-es évek
- 1990-es évek
- 1991
- 2000

Vissza a főoldalra