MAGYARORSZÁG KÉPES TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA   


Az adatbázis története

Az adatbázist a Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Program keretében, a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága támogatásával az Enciklopédia Humana Egyesület készítette. Az adatbázis továbbfejlesztésére 2004-ben nyílt lehetőség az IHM-ITP-11-es pályázat keretében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyagi és erkölcsi támogatásával. Az újabb fejlesztési szakaszban az adatbázis átkerült az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szerverére és beépült annak szolgáltatási rendszerébe. A tartalmi fejlesztésben is döntő szerepet kapott az Országos Széchényi Könyvtár, mivel a digitalizálási munkái során keletkezett nagymennyiségű, rendkívül gazdag képanyag biztosítja az adatbázis képanyagának nagymértékű bővülését. Példaként említhetjük, hogy ebben az adatbázisban került először nagy nyilvánosság elé az OSZK 1956-os röplapgyűjteménye, továbbá XVI-XVII. századi magyar vonatkozású nyomtatott röplapjai is. Jelentős mennyiségű metszet, képeslapanyag alapján kereshetjük a magyar vár-, város- és színháztörténet fontos helyszíneit is. Az Enciklopédia Humana Egyesület és az OSZK együttműködése biztosítja az adatbázis folyamatos bővülését a magyar írásbeli kulturális örökség területén. Tervek szerint további intézmények is bekapcsolódnak a tartalmi fejlesztésbe.

Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született képzőművészeti alkotásokkal illusztráljuk. A képanyag az 1995 és 2001 között kiadott Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM taneszköz-sorozat javított és bővített időrendjére, valamint az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási munkái során keletkezett képanyagra épül.

Az adatbázis tetszőleges internet-böngészővel, www.kepido.oszk.hu címen, szabad hozzáféréssel megtekinthető. A gyűjtemény tervezett bővítésénél figyelembe kívánjuk venni a témakör iránt érdeklődők igényeit, kívánságait, kérdéseit. A felhasználói körrel való kapcsolatfelvételt és folyamatos kommunikációt szolgálja a nyitó oldalon felkínált javaslat lehetősége is.

Az ajánlott képernyőfelbontásnál (1024x768) kisebb felbontás esetén a képernyő egyes mezőin scroll segítségével szükséges mozogni. A felhasználó ezen kívül eldöntheti, hogy a rendelkezésére álló eszközök segítségével egyszerre hány (10, 25 vagy 100) találatot tölt le az Internetről.

AZ ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK:

Munkatársak:

Buzás Gergely régész
Csukovits Enikő történész
Fónagy Zoltán történész
Hermann Róbert történész
Horváth Jenő történész
Kalmár János történész
Mikó Árpád művészettörténész
Pálffy Géza történész
Romsics Ignác történész
Szabó Dániel történész
Szentpéteri József régész
Szovák Kornél történész
Tringli István történész
Zsoldos Attila történész
W. Salgó Ágnes (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára)
Berkes Katalin (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára)
Bíró Csilla (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára)
Ekler Péter (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára)
Stemler Ágnes (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára)
Szarka Anita (OSZK, Kisnyomtatványtár)
Györgyné Borsa Zsófia (OSZK, Kisnyomtatványtár)
Reisingerné Kutor Beáta (OSZK, Kisnyomtatványtár)
Rajnai Edit (OSZK, Színháztörténeti Tár)
Plihál Katalin (OSZK, Térképtár)
Pászti László (OSZK, Térképtár)
Somorjai Olga(OSZK, Színháztörténeti Tár)
Burda Zita (OSZK, Színháztörténeti Tár)

Szövegrögzítés:
Baranyainé Szabó Piroska

Digitalizálás:
Pál Lajos történész
Káldos János (OSZK, Magyar Elektronikus Könyvtár)
Török Máté (OSZK, Magyar Elektronikus Könyvtár)
Reichenbach Krisztián (OSZK, Magyar Elektronikus Könyvtár)
Plihál Katalin (OSZK, Térképtár)
Gresiczki Balázs (OSZK, Mikrofilm- és Fényképtár)
Néninger Géza (OSZK, Mikrofilm- és Fényképtár)

Képfeldolgozó munkák:
Infograf Bt.

Képszerkesztő:
Csukovits Anita néprajzkutató

Szerkesztő:
Szakács Margit magyartanár

Multimédia-fejlesztés:

Kment Ferenc programozó
Molnár Ferenc informatikus
Szentpéteri Szabolcs egyetemi hallgató

Projektvezetők

Szentpéteri József (Enciklopédia Humana Egyesület)
Molnár Ferenc (Enciklopédia Humana Egyesület)
Káldos János (OSZK, Magyar Elektronikus Könyvtár)

Informatikai munkatársak

Sipos Márta (OSZK, Informatikai Osztály)
Bagi László (OSZK, Informatikai Osztály)
Bánki Zsolt (OSZK, Informatikai Osztály)
Szabó Gábor (OSZK, Informatikai Osztály)

© Országos Széchényi Könyvtár - Budapest, 2005
© Enciklopédia Humana Egyesület - Budapest, 2005.